ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > コンサルティング

COLEGG's Consultation for HR problem solving

โคลเอกจะคอยสนับสนุนบริษัทลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น ปัญหาด้านแรงงาน การประท้วง การปฏิเสธไม่ทำงานล่วงเวลา การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ หรือการรับเข้าทำงานแบบไม่ซื่อสัตย์ หรือการเลิกจ้างแบบไม่เป็นธรรม เป็นต้น
ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
โคลเอกยินดีสนับสนุนท่านในการแก้ไขปัญหา และนอกเหนือจากนั้น เรายังมีบริการล่ามและการแปลเอกสาร (ไทยและญี่ปุ่น) ระดับมืออาชีพ

ตัวอย่างกรณีที่บริษัทเราได้เคยมีการสนับสนุนให้กับบริษัทลูกค้า

ในการจ่ายเงินโบนัสประจำปี การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานไม่ประสบผลสำเร็จ เกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้น
และได้มีการแจ้งแรงงานจังหวัดเพื่อการประนอมข้อพิพาทแรงงานดังกล่าว แต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้และได้มีการเตรียมการเพื่อที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปสู่ศาลแรงงาน
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ บริษัทโคลเอก ได้สนับสนุนบริษัทลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สำคัญ
ให้คำแนะนำที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมกับผู้บริหารของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม
แต่ละขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

メールフォームからのお問い合わせはこちら