ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > เกี่ยวกับบริษัท

会社概要

ชื่อบริษัท COLEGG Co., Ltd.
จดทะเบียน เมษายน 2559
เงินทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
ที่อยู่ 973 President Tower, 10th Floor, Unit 10B, 10C, Room No.5 Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ประธานบริษัท คุนิโนริ คาวาซากิ

  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ
  • ประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศ อเมริกา อิตาลี่ และไทย
  • ประสบการณ์การทำงาน
  • “หลังจากจบการศึกษา ได้เข้าทำงานที่ทำงานที่บริษัท บริดจสโตน จำกัด และบริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา จำกัด
  • รับผิดชอบในส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลมาตลอดกว่า 36 ปี
  • และในจำนวนนี้ เกินกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงาน รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของบริษัทในเครือบริดจสโตนที่ต่างประเทศ
  • ประเทศต่างๆที่ได้ไปสนับสนุนด้านการออกแบบระบบบริหารงานบุคคล รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานของประเทศนั้นๆ จนถึงปัจจุบัน
  • ได้แก่ อเมริกาม บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อินโดเนเชีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ จีน UAE อัฟริกาไต้
  • อิตาลี โปแลนด์ ฮังการี รัสเซีย เป็นต้น
โทรศัพท์ +66(0)81-894-4938
สำนักงาน