ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท โคลเอก จำกัด
เริ่มก่อตั้ง เมษายน 2559
เงินลงทุน 2,000,000 บาท
ที่อยู่ 999 อาคารเกษร พลาซ่า  ชั้น 5  ยูนิต 5B-1   ห้อง 532  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 10330

บริเวณโซนสำนักงาน Regus

อาคารเกษร พลาซ่า

ประธานบริษัท คุนิโนริ  คาวาซากิ

  • จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะ
  • ประสบการณ์การทำงานเป็น Expat:สหรัฐอเมริกา  อิตาลี  และไทย
  • ประวัติการทำงาน
    หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย   ได้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี  ในระหว่างการทำงานที่บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น และบริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่น
    มากกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลา 36 ปีนั้น ได้ทำงานสนับสนุนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ
    และได้สนับสนุนงานด้านการออกแบบระบบบริหารบุคคลให้แก่บริษัทในเครือในประเทศต่างๆ  รวมถึงได้ฝึกอบรมพนักงานในประเทศนั้นๆ  ซึ่งได้แก่  สหรัฐอเมริกา  บราซิล  เม็กซิโก  อินเดีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิิปปินส์  เวียตนาม  ไทย  สิงคโปร์  จีน  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แอฟริกาใต้  อิตาลี  โปแลนด์  ฮังการี  รัสเซีย  เป็นต้น
โทรศัพท์ +66(0)81-894-4938
แผนที่