ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันที่ 19, 21 และ 22 กันยายน ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ปัญหา (Problem Solving)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบริษัท B ที่ประเทศอินโดนีเซีย

2017-09-30

วันที่ 19, 21 และ 22 กันยายน ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ปัญหา (Problem Solving)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับบริษัท B ที่ประเทศอินโดนีเซีย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

  • ปัญหา คืออะไร?
  • การรับรู้ถึงปัญหา
  • มาตรฐานการทำงาน และการปรับปรุง (Kaizen)
  • PDCA
  • DATA
  • ขั้นตอนการแก้ปัญหา
  • แบบฝึกหัด

ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน

สมาชิกทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารืออย่างเข้มข้น