ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันที่ 11-12 กันยายน และวันที่ 25-26 กันยายน ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “โฮ-เรน-โซ” สำหรับ บริษัท A ที่จังหวัดชลบุรี

2017-09-28

วันที่ 11-12 กันยายน และวันที่ 25-26 กันยายน ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “โฮ-เรน-โซ” สำหรับ บริษัท A ที่จังหวัดชลบุรี

ในหลักสูตรอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  1. พื้นฐานของการติดต่อสื่อสาร
  2. โฮเรนโซ คืออะไร
  3. เทคนิควิธีการเกี่ยวกับโฮเรนโซ
  4. คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโฮเรนโซในบริษัทของเรา

สมาชิกทุกคนร่วมระดมสมองและปรึกษาหารือกันอย่างกระตือรือร้น