ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง (Problem-solving methods for true KAIZEN)” (Version สำหรับกลุ่มงานประเภทสำนักงาน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท S 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2019-03-21

วันพฤหัสที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง (Problem-solving methods for true KAIZEN)” (Version สำหรับกลุ่มงานประเภทสำนักงาน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท S 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ในการอบรมครั้งนี้  ได้มีพนักงานอาวุโสของบริษัท S จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมอบรม

โดยได้จัดอบรมที่ห้องประชุมของบริษัทโคลเอก  ที่สำนักงานชิดลม

 

 

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

1. ปัญหาคืออะไร (บรรยาย)
2. ทำอย่างไรจึงจะ “ตระหนักถึงปัญหา” และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  (บรรยาย  กรณีศึกษา  และเกมคำถาม)
3. PDCA และข้อมูล Data (บรรยาย  กรณีศึกษา  และเกมคำถาม)
4.  “8 ขั้นตอน” ในการแก้ไขปัญหา (บรรยาย  กรณีศึกษา  แบะฝึกปฏิบัติ)

หลังจากดำเนินการอบรมแล้ว  โคลเอกได้ส่ง “รายงานการอบรม” (ทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่น) ให้แก่บริษัทลูกค้า