ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันอังคารที่ 12 และวันพุธ 13 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Management Training)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท A 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2019-03-18

วันอังคารที่ 12 และวันพุธ 13 มีนาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Management Training)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท A 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ในการอบรมครั้งนี้  ผู้จัดการแผนก HR ผู้ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่ และ HR Staff ได้เข้าร่วมอบรม

 

 

หลักสูตรอบรม “การบริหารทรัพยากรบุคคล” นี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยครั้งนี้เป็นการอบรมในส่วนแรก  ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

 

❶  ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

❷  ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญของ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

❸  แนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล

❹  หลักพื้นฐานของการบริหารจัดการด้านแรงงาน

❺  หลักพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง

 

แม้หลักสูตรนี้จะมีงาน Assignment และการบ้านจำนวนมาก แต่ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นและอบรมอย่างตั้งใจดีทีเดียว