ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง (Problem Solving Methods for True KAIZEN)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท C ที่สำนักงานกรุงเทพ 【คลิกดูรายละเอียด】

2019-02-08

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงอย่างแท้จริง (Problem Solving Methods for True KAIZEN)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท C ที่สำนักงานกรุงเทพ 【คลิกดูรายละเอียด】

การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำหรับหัวหน้าแผนก 3 ท่านของบริษัท C

โดยได้จัดอบรมที่สำนักงานชิดลม ของบริษัท โคลเอก จำกัด

 

 

เนื้อหาของการอบรมมีดังนี้

1. ปัญหาคืออะไร (บรรยาย)

2. การตระหนักในปัญหาและการฝึกฝนในการมองและตระหนักในปัญหา (บรรยาย คำถาม และกรณีศึกษา)

3. PDCA และ Data (บรรยาย คำถาม และกรณีศึกษา)

4. 8 Steps ในการแก้ไขปัญหา (บรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัด และการบ้าน)

 

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว  ทางโคลเอกได้ส่ง “รายงานการฝึกอบรม” ให้แก่บริษัทลุกค้าอีกด้วย