ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับชาวไทย (Cross-Cultural Training for Japanese working with the Thai people)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท S ที่สำนักงานกรุงเทพ 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2019-02-17

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับชาวไทย (Cross-Cultural Training for Japanese working with the Thai people)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท S ที่สำนักงานกรุงเทพ 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

การอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น 2 ท่านของบริษัท S

โดยได้จัดอบรมที่สำนักงานชิดลม ของบริษัท โคลเอก จำกัด

 

 

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้

❶  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เราต้องเผชิญ (ประเด็นสำคัญของการอบรมเรื่องความต่างทางวัฒนธรรม)

❷  ทำไมต้องเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิธีการทำความเข้าใจ (เพื่อพัฒนาตนเองจากการรับรู้ในมุมมองของความต่างด้านวัฒนธรรม)

❸  นัยสำคัญเพื่อความเข้าใจเชิงลึก (เรียนรู้ถึงลักษณะที่แตกต่างกันของสังคม/คนไทยกับญี่ปุ่น)

❹  ย้อนดูรายละเอียดของประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น (จากมุมมองของคนไทย)

❺  ทำแผนปฏิบัติ future plan (กำหนดแนวทางปฏิบัติของตนเอง)

 

หลังการอบรมเสร็จสิ้น  ทางโคลเอกได้นำเสนอ “รายงานการฝึกอบรม” ให้แก่บริษัทลูกค้าอีกด้วย