ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > ว้นพุธที่ 27 มิถุนายน ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “Ho-Ren-So” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ที่จังหวัดปทุมธานี

2018-07-01

ว้นพุธที่ 27 มิถุนายน ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “Ho-Ren-So” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ที่จังหวัดปทุมธานี

ในวันดังกล่าว ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “Ho-Ren-So” ตั้งแต่เวลา 9:00-16:30 น. โดยสต๊าฟวัยหนุ่มสาวของบริษัท B จำนวน 13 คนได้เข้าร่วมอบรมอย่างกระตือรือร้น

ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เพิ่งรู้จักแนวคิด “Ho-Ren-So” เป็นครั้งแรก  แต่เมื่อจบการอบรมทุกคนสามารถทำการสื่อสารตามวิธีการ “Ho-Ren-So” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้ได้จัดสอนโดยภาษาอังกฤษ