ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุง (Problem Solving) สำหรับบริษัทจัดส่งสินค้า” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท N ที่ศรีราชา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

2018-12-03

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “การแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุง (Problem Solving) สำหรับบริษัทจัดส่งสินค้า” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับบริษัท N ที่ศรีราชา 【คลิกเพื่อดูรายละเอียด】

ผู้จัดการของบริษัท N จำนวน 13 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสองวันดังกล่าว

เนื้อหาการอบรมในวันแรก (17 พฤศจิกายน) มีดังนี้

1. ปัญหาคืออะไร (บรรยาย)

2. การตระหนักในปัญหาและการฝึกฝนในการมองและตระหนักในปัญหา (บรรยาย คำถาม และกรณีศึกษา)

3. PDCA และ Data (บรรยาย คำถาม และกรณีศึกษา)

4. 8 Steps ในการแก้ไขปัญหา (บรรยาย กรณีศึกษา แบบฝึกหัด และการบ้าน)

กรณีศึกษาและคำถามทั้งหมดในหลักสูตรนี้ได้นำเอากรณีของบริษัทจัดส่งสินค้ามาใช้ และในการทำแบบฝึกหัดได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม เป็นกลุ่มละ 2-3 คน แข่งขันกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดส่งสินค้า ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้นทีเดียว

ในวันที่สองของการอบรม (1 ธันวาคม) ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ร่วมอภิปรายถึงกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงจากการบ้านที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย และจากการอภิปรายนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

ผู้เข้าอบรมประทับใจในการอบรมหลักสูตรนี้เป็นอย่างมาก มากกว่า 80% ของผู้เข้าอบรมประเมินผลการอบรมนี้ด้วยคะแนนระดับสูงสุด 5 คะแนนเต็ม