ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ที่ประเทศอินโดนีเซีย

2018-02-01

ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ที่ประเทศอินโดนีเซีย

โดยเนื้อหาการอบรม มีดังนี้

  • หลักสูตรอบรม “การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)” กลุ่มที่ 2  (จำนวน 30 คน)
    ⇒ สำหรับกลุ่มที่ 1  ได้จัดอบรมไปแล้วในปีที่ผ่านมา
  • หลักสูตรอบรม “การพัฒนาความสามารถในการจัดการหน้างาน (Improvement of GENBA-RYOKU)” กลุ่มที่ 1  (จำนวน 30 คน)
    ⇒ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้นสำหรับกลุ่มที่ 1  ที่ได้ผ่านการอบรมการแก้ไขปัญหาแล้ว