ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “โฮเรนโซ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ในจังหวัดปทุมธานี

2018-01-09

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดอบรมเรื่อง “โฮเรนโซ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท B ในจังหวัดปทุมธานี

การอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  ระหว่างเวลา 10:00 – 16:30 น.  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 16 คนเป็นพนักงานระดับสต๊าฟซึ่งอายุงานยังไม่มาก

หลายคนเพิ่งได้รู้จักแนวคิด “โฮเรนโซ” เป็นครั้งแรก  แต่ในช่วงท้ายของการอบรมทุกคนก็ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการสื่อสารแบบ “โฮเรนโซ” ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้สอนได้ดำเนินการอบรมโดยภาษาอังกฤษ