ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมและสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

HOME > วันที่ 7, 8, 9 พฤศจิกายน และ 5, 6, 7 ธันวาคม ได้มีการจัด workshop เรื่อง KAIZEN สำหรับบริษัท B ที่ประเทศอินโดนีเซีย

2017-12-13

วันที่ 7, 8, 9 พฤศจิกายน และ 5, 6, 7 ธันวาคม ได้มีการจัด workshop เรื่อง KAIZEN สำหรับบริษัท B ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ได้มีการจัดอบรม workshop ตามวันดังกล่าวขึ้น  เพื่อเป็นการติดตามผลการอบรม “การแก้ปัญหา (Problem Solving)” ที่ได้อบรมไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา